خانه

رفیق کسی است که دوستت دارد

اثری جاودان از

جوآن والش انگلاند

ترجمهٔ

عطیه کربلائی علی‌گل

جوآن والش انگلاند، نویسنده‌ای که با بیانی ساده و تصاویری زیبا، از دوست داشتن و مهربانی سخن می‌گوید. انگلاند با داستان‌هایش، کودکان و نوجوانان را به درکی عمیق‌تر و درونی‌تر، از رفاقت و دوستی می‌رساند. « رفیق کسی است که دوستت دارد» و « کسی را دوست داری؟» دو اثر جاودان از جوآن والش انگلاند است که همه افراد می‌توانند آنها را به خودشان یا دوستان‌شان هدیه دهند.


کسی را دوست داری؟

جاودانه‌ای دیگر از

جوآن والش انگلاند